Ljudisolering av hem och kontor!

Specialister på ljudisolering och förbättring av akustik

Vi åtgärdar dina ljudproblem!

Ljudproblem är mycket vanligt. Oönskade ljud kan störa dig i bådehemmet och på kontoret OCH VI HAR ALLTID NÖJD-KUND-GARANTI.

Ibland kan ljudproblemen vara så uttalade att du blir rejält irriterad. Men även ljudproblem av mindre karaktär inverkar negativt; du får svårare att koppla av hemma, du blir mindre fokuserad på jobbet och stressnivåerna i din kropp ökar. Det finns ett samband mellan osund ljudmiljö och sjukdomar.

Specialister på ljudisolering och förbättring av akustik

Ljudisoleringsexperten har lång erfarenhet av ljudisolering. Vi isolerar kontor, lägenheter och barer/restauranger. Vi har också byggt mer än 100 musikstudios, vilket gett oss fördjupade kunskaper om akustik och ljudisolering.

Genom att anlita Ljudisoleringsexperten får du en smart lösning som fungerar i längden och vi har alltid nöjd-kund-garanti

Vill du ha kostnadsfri bedömning?

Vi besöker din lokal och sedan får du en offert med förslag på åtgärder.
Hör av dig till ljudisoleringsexperten för en kostnadsfri offert!

Många anledningar till ljudproblem

Det kan finnas många anledningar till varför det läcker ljud till och från en lokal. Ljudproblemen kan till exempel uppkomma på grund av svag fastighetsstomme eller orsakas av ventilation, vattenledningar, fönster eller dörrar. Ofta är det en kombination av dessa anledningar. Varje lokal och omkringliggande miljö är unik och behöver rätt angreppssätt.

Ny metod för ljudmätning

Vi utför ljudmätning både före och efter vårt arbete så att du kan se resultatet svart på vitt. Vi använder oss av en ny metod när det gäller ljudmätning som är mer tids- och kostnadseffektiv än tidigare metoder. Du betalar mindre för ljudmätning och kan istället fokusera på isolering och akustik.

Vi gör Stockholm tystare

Vi ljudisolerar och förbättrar akustiken i alla slags lokaler, lägenheter och rum som är i behov av tystare miljö.

Ljudisoleringsexperten hjälper även dig som har en ljudintensiv verksamhet att inte störa boende och företag i intilliggande lokaler.

Vi utför uppdrag främst i Stockholmsområdet och anlitas bland annat av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, lägenhetsinnehavare och restaurangägare. Välkommen!