Ett mer harmoniskt liv utan störande ljud

Vi Ljudisolerar lägenheter i Stockholm

Få lugn och ro i ditt hem. Kontakta oss för en analys och åtgärdsplan av ditt ljudproblem

– Hörs grannen som klampar i lägenheten ovanför?

Lugn, vi hjälper dig!

En lugn ljudmiljö i hemmet är en viktig förutsättning för att den boende ska trivas och må bra. Studier visar att en osund ljudmiljö påverkar människan mer än man kan tro. Stress, sömnsvårigheter och sjukdomar kan härledas till ljudproblem i hemmet.
Ljudproblem kan leda till ohälsa

Ljudisolering av lägenhet kräver specialister

För att få bort stegljud och oväsen från grannen ovanför så hänger vi ett nytt tak med speciella elastiska hängare. Ett vanlig misstag snickare och hantverkare gör när de ska ljudisolera ett tak är att de skruvar reglar, gips m.m rakt upp i fastighetens nuvarande tak. Detta gör att vibrationerna från lägenheten ovanför kommer fortplantas igenom förstärkning och problemet kommer kvarstå.

Nyckeln till en bra ljudisolering är att allt tätas noggrant med akustik fog och att inte finns någon mekanisk kontakt mellan den nya ljudisoleringen och fastigheten. Gör det en gång och gör det ordentligt. Det lönar sig både i resultat och ekonomisk.

För ljudisolering av golv så lägger man ett nytt golv som vilar på speciella gummiklossar framtagna för detta ändamål. Att lägga in tjocka mattor eller ljuddämpande gummimattor under golvet kommer inte hjälpa.

Hissdörrar som smäller? Oväsen från gatan?

Hör av dig till ljudisoleringsexperten för en analys, åtgärdsplan samt offert!

Montering golv

Montering innetak

Nyckeln till en bra ljudisolering

Nyckeln till en bra ljudisolering är att skapa luft mellan det gamla och det nya taket. Med VT-RSHskapar man en ny yta som inte påverkas av vibrationerna i det gamla taket. Ett billigare alternativ till VT-RSH är vår andra hängare. VT-SFC. Den är också väldigt effektiv mot stegljud samt andra störande ljud från grannar. Ett billigare alternativ och då lite mindre effektivt men du får en stor
skillnad på stegljudsnivån och kan sova bättre på natten.

Båda hängarna ska monteras noggrant i det bjälklaget som huset har. Bjälklag kan skilja sig från hus till hus och det är viktigt att identifiera vilket typ av material man har för att välja rätt hängare samt rätt upphängningsanordning.

Takhängare i sig ger ingen ljudisolering utan vi hänger två eller tre lager gips i hängarna. Detta skapar stabilitet , massa och tyngd. Alla tre är viktiga för en god ljudisolering. Varje lager av gips måste tätas extremt noggrant med akustikfog för att få full effekt. Ett vanligt misstag vi ser hos kunder är att ”vanliga hantverkare” har försökt sig på detta och skruvat fel eller låtit taket ha kontakt med väggarna. Då fallerar hela poängen med konstruktionen. Det billigaste alternativet vi har och rekommenderar är att hänga det nya taket i vanliga stålband. Detta görs med gummimoduler fästa i varje skruv för att få svikt på det nya taket när grannen klampar runt i lägenheten ovanför.

Även här är varje detalj och varje steg i ljudisoleringen väldigt viktig och därför rekommenderar vi starkt att anlita en firma med lång erfarenhet av ljudisolering. Varje lägenhet och varje tak har sina egna akustiska karaktärer och därför kan man inte tillämpa samma ljudisolering på alla typer av projekt utan måste anpassa antal cm på nedpendlingen samt antal lager gips etc.