Ljudisolering av hem och kontor!

Specialister på ljudisolering av lägenhet och kontor

Vi åtgärdar dina ljudproblem!

Vi är specialister på ljudisolering av lägenheter och kontor

Ljudproblem kan vara av mycket varierande grad och vi skräddarsyr en lösning utefter era krav och budget.

Ibland kan ljudproblemen vara så uttalade att du blir rejält irriterad. Men även ljudproblem av mindre karaktär inverkar negativt; du får svårare att koppla av hemma, du blir mindre fokuserad på jobbet och stressnivåerna i din kropp ökar. Det finns ett samband mellan osund ljudmiljö och sjukdomar.

Vi gör en analys och tar fram en åtgärdsplan för ert ljudproblem. En korrekt analys sparar mycet pengar och vi drar av den kostanden i vår offert.

Specialister på ljudisolering

Ljudisoleringsexperten har lång erfarenhet av ljudisolering. Vi isolerar kontor, lägenheter och barer/restauranger. Vi har också byggt mer än 100 musikstudios, vilket gett oss fördjupade kunskaper om akustik och ljudisolering.

Vi gör en analys och tar fram en åtgärdsplan för ert ljudproblem. En korrekt analys sparar mycet pengar och vi drar av den kostanden i vår offert.

Genom att anlita Ljudisoleringsexperten får du en smart lösning som fungerar i längden

Kontakta oss

Kontakta oss för analys, åtgärdsplan samt offert 

Referenser

Många anledningar till ljudproblem

Det kan finnas många anledningar till varför det läcker ljud till och från en lokal. Ljudproblemen kan till exempel uppkomma på grund av svag fastighetsstomme eller orsakas av ventilation, vattenledningar, fönster eller dörrar. Ofta är det en kombination av dessa anledningar. Varje lokal och omkringliggande miljö är unik och behöver rätt angreppssätt. Vi gör Stockholm tystare.

Vi ljudisolerar och förbättrar akustiken i alla slags lokaler, lägenheter och rum som är i behov av tystare miljö.

Ljudisoleringsexperten hjälper även dig som har en ljudintensiv verksamhet att inte störa boende och företag i intilliggande lokaler.

Vi utför uppdrag främst i Stockholmsområdet och anlitas bland annat av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, lägenhetsinnehavare och restaurangägare. Välkommen!

Ljudisolering lägenhet kontor lokal Göteborg Stockholm

Ljudisolering lägenhet kontor lokal Göteborg Stockholm

Experter på ljudisolering lägenhet kontor lokal Göteborg Stockholm