Bostadsanpassning ljudisolering

Vi hjälper dig som kommun att väga den sökandes behov mot kostnad och effektivitet när vi ljudisolerar en bostad. Ljudkänslighet kan vara utmanande att hantera till vardags, men med rätt verktyg hittar vi en tillfredsställande lösning för alla parter.

Bostadsanpassning  & ljudisolering

När man ljudisolerar ett rum görs det oftast för att minska ljudnivån från störande element eller för att minska den sökandes oro och stress som påverkas negativt av ljud. Ett ljudisolerat rum kan därför fungera som en fristad för att kunna återhämta krafterna. 

Vi rekommenderar även varmt att man tillsammans med en ljudpsykolog söker stöd för att långsamt, i lagom mängd och i sin egen takt, lära sig att hantera de ljud som finns i vår vardag. 

Dessa två grundbultar är en viktig kombination för att orka med och bemästra dagen.

Vi på Ljudisoleringsexperten utför all typ av ljudisolering i lägenheter, bostäder och kontor. Från “rum i rummet” till installation av stegljudstak och fullt kompletta lösningar med el och ventilation. Vi anpassar konstruktionen till kundens behov!Kontakta oss!

Kontakta oss för analys, åtgärdsplan samt offert