Ljudisolering lägenhet

Ett mer harmoniskt liv utan störande ljud

Ljudisolering av lägenhet i Stockholm 

Få lugn och ro i ditt hem. Kontakta oss för en analys och åtgärdsplan av ditt ljudproblem

Alla ljudproblem går att lösa! Tveka inte att ställa frågor till oss!

“Rätt åtgärder från början sparar pengar i slutändan”

– Hörs grannen som klampar i lägenheten ovanför?

Lugn, vi hjälper dig med en effektiv stegljudsiolering!

En lugn ljudmiljö i hemmet är en viktig förutsättning för att den boende ska trivas och må bra. Studier visar att en osund ljudmiljö påverkar människan mer än man kan tro. Stress, sömnsvårigheter och sjukdomar kan härledas till ljudproblem i hemmet.

Ljudisolering av lägenhet kräver specialister

Ljudproblem i hemmet kan uppstå av många anledningar. Grannen stampar på golvet ovanför, bilar väsnas från gatan, grannens tv i lägenhet brevid eller missljud från maskiner, Kort sagt kan det vara nästan vad som helst som stör dig i din vardag.

För att få bort stegljud och oväsen från grannen ovanför så hänger vi ett nytt tak med speciella elastiska hängare som absorberar kraften från stegen. Det i samband med 2-3 lager gips gör att stegljuden minskar.

Ett vanlig misstag snickare och hantverkare gör när de ska ljudisolera ett tak är att de skruvar reglar, gips m.m rakt upp i fastighetens nuvarande tak. Detta gör att vibrationerna från lägenheten ovanför kommer fortplantas igenom förstärkning och problemet kommer kvarstå. 

Nyckeln till en bra ljudisolering är att allt tätas noggrant och avvibreras.Det får inte finnas någon mekanisk kontakt mellan den nya ljudisoleringen och fastigheten.

Gör det en gång och gör det ordentligt. Det lönar sig både i resultat och ekonomiskt. 

Med vårt taksystem får man en stegljudsänkning på 6-12 db. 3 db säger man generellt är en halvering av upplevt ljud.

Många faktorer spelar in på resultatet såsom väggar och byggnadens bjälklag  

För ljudisolering av golv så lägger man ett nytt golv som vilar på speciella gummiklossar framtagna för detta ändamål. Att lägga in tjocka mattor eller ljuddämpande gummimattor under golvet kommer inte hjälpa i de flesta fall.

 

Stegljud från grannen ovanför? Hör du grannens tv?

Hör av dig till ljudisoleringsexperten för en analys, åtgärdsplan samt offert!

Nyckeln till en bra ljudisolering

Nyckeln till en bra ljudisolering är att skapa luft mellan det gamla och det nya taket. Detta gör vi med speciella elastiska takhängare. Beroende på krav och budget använder vi oss av olika hängare.

Hängarna ska monteras noggrant i det bjälklaget som huset har. Bjälklag kan skilja sig från hus till hus och det är viktigt att identifiera vilket typ av material man har för att välja rätt hängare samt rätt upphängningsanordning.

Takhängare i sig ger ingen ljudisolering utan vi hänger två eller tre lager gips i hängarna. Detta skapar stabilitet , massa och tyngd. Alla tre är viktiga för en god ljudisolering. Varje lager av gips måste tätas extremt noggrant med akustikfog för att få full effekt. Ett vanligt misstag vi ser hos kunder är att ”vanliga hantverkare” har försökt sig på detta och skruvat fel eller låtit taket ha kontakt med väggarna. Då fallerar hela poängen med konstruktionen. Det billigaste alternativet vi har och rekommenderar är att hänga det nya taket i vanliga stålband. Detta görs med gummimoduler fästa i varje skruv för att få svikt på det nya taket när grannen klampar runt i lägenheten ovanför.

Även här är varje detalj och varje steg i ljudisoleringen väldigt viktig och därför rekommenderar vi starkt att anlita en firma med lång erfarenhet av ljudisolering. Varje lägenhet och varje tak har sina egna akustiska karaktärer och därför kan man inte tillämpa samma ljudisolering på alla typer av projekt utan måste anpassa antal cm på nedpendlingen samt antal lager gips etc.

 

Om ljudmätning och ljudisolering

Ljudisolering

Den teknik vi använder är för att mäta ljud är toppmodern och vi har lång erfarenhet och ett stort kunnande av ljudisolering. Likaså är vi bra på att tänka nytt och komma på anpassade lösningar för våra kunders unika förutsättningar och önskemål. Dels består våra kunder av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och enskilda lägenhetsinnehavare. Dels består våra kunder av företag som vill ljudisolera kontor, musikstudior, verkstäder eller andra lokaler kopplade till deras yrkesutövande.

Ljudisoleringsexperten genomför olika sorts mätningar och utredningar av hur ljudet fortplantar sig och studsar i lokaler. Exempel på lokaler kan vara en skolmatsal, ett klassrum, en restaurang, kontorslokaler eller hemvisten på en förskola. Till exempel kan du få hjälp med isolering mellan kontorsrummen samt prisvärda ljudabsorbenter som förbättrar akustiken. Nämligen är ljudisoleringen mellan samtalsrum eller kontor viktig för att anställda ska kunna jobba effektivt och ostört.

När vi mäter ljudet i en lokal så visar vi på ljudets ursprung samt orsaken till att du upplever ljudet som besvärligt. På sätt blir det lättare att konstatera vem som ska stå för räkningen samt vilka åtgärder som är nödvändiga och möjliga att genomföra. Dessutom erbjuder vi de bästa priserna på marknaden för tjänster inom ljudmätning, akustikkonsultation och ljudisolation. Efter att vi har mätt ljudnivåerna får du som kund resultatet av våra fynd på papper. Där preciserar vi en plan för tänkbara orsaker och åtgärder samt kostnader.

Stegljudsisolering

En väl utförd stegljudsisolering ger en lugn ljudmiljö i hemmet vilket är en förutsättning för att den boende ska trivas och slippa stress och sömnsvårigheter. Faktiskt har studier visat att en osund ljudmiljö påverkar människan mer än man kan tro.

Stegljudsisolering kräver specialister på ljudisolering och det är vad vi är. Ty vi tillhandahåller en total åtgärdsplan för ditt kontor eller din lägenhet. Dessutom arbetar vi enbart med de leverantörer som erbjuder den högsta kvaliteten på det material vi använder oss av.

För att avlägsna de ljud som du kan höra ifrån grannen ovanför hänger vi ett nytt tak med särskilda elastiska upphängningsanordningar. Nämligen är det ett vanligt misstag som hantverkare och snickare gör, att de fäster reglar och gips dikt an innertaket. Därmed fortplantar sig ljudet bara från grannen ovanför, genom deras golv och in genom ditt tak.

För att ljudisoleringen ska bli bra är det viktigt att noggrant täta alla ställen där ljud kan strömma igenom med akustik fog. Likaså är det viktigt att se till att det inte finns någon mekanisk kontakt mellan det isolerande materialet och den yta som man ljudisolerar. Emedan, när vi gör arbetet så blir det riktigt gjort. Därför lönar det sig att anlita oss. Läs mer här!

För ljudisolering av golv så lägger vi ett nytt golv. Detta vilar på speciella gummiklossar som är framtagna för detta ändamål. Eftersom tjocka mattor eller ljuddämpande gummimattor under golvet inte åtgärdar ljudproblem är det viktigt att göra arbetet fackmannamässigt.

Stegljudsisolering

Lägenhet

Lägenhet

En sorts arbete vi ofta utför är ljudisolering av lägenhet. När vi gör denna typer av jobb så prioriterar vi att göra en skräddarsydd lösning, som passar kundens unika behov och plånbok.

Många faktorer spelar in på resultatet när man ljudisolerar en lägenhet. Till exempel påverkar väggarnas konstruktion och byggnadens bjälklag hur vi utför arbetet. Oavsett vilka ljudproblem du behöver hjälp med så tycker vi att du ska kontakta oss. För, vi kan lösa alla ljudproblem.

Att ljudisolera lägenheten är väl investerade pengar. Fördelarna är också många. Bland annat kan vi utföra stegljudsisolering för att dämpa ljudet ned till lägenheten under. Också kan vi isolera uppåt med innertak eller åt sidorna med anpassade lösningar.

Kontakta oss så hjälper vi er med grannens stampningar, högljudda bilar, grannens tv eller maskiner som låter i huset.

Ljudisolering dörr

Ibland kan problem med ljud uppfattas som riktigt obehagliga. Ävenså inverkar låga ljud över tid negativt på vår hälsa. Anledningen är att  du får det svårare att varva ned och du får det svårare att koncentrera dig på jobbet när stressnivåerna i din kropp ökar. Rentutav finns det samband mellan osunda ljudmiljöer, såsom oljud från dörr, vägg eller tak, och sjukdomar.

När vi isolerar en dörr kan vi till exempel se till att öka dörrens tyngd och se till att den blir ordentligt tät.

När du kontaktar oss börjar vi med att göra en noggrann undersökning av din ljudmiljö. Därefter tar vi fram en anpassad åtgärdsplan. Värt att nämna är att vi drar av vår inledande analys i vår offert.

Ljudisoleringsexperten har en bred kunskap och en lång erfarenhet inom ljudisolering. Exempelvis isolerar vi arbetsplatser, boenden samt lokaler för festligheter såsom spelningar och restaurangverksamhet. Därtill har vi utvecklat drygt 100 inspelningslokaler. Detta har gett oss många lärdomar om akustikens beskaffenhet samt om hur vi på bästa möjliga sätt kan isolera för att stänga ute ovälkomna ljud.

Ljudproblem i hushållet kan uppkomma av ett flertal orsaker. Till exempel kan det vara en närboende som stöter ner foten i golvet eller har hög volym på tv:n, det kan vara oväsen från gatan utanför hemmet eller högljudda apparater som väsnas i huset. Oavsett vilka ljud som stör dig kan vi hjälpa dig. För, vi är experter på ljudisolering. När du anlitar oss får du en klipsk och långverkande lösning.

Våra kunder är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och enskilda lägenhetsinnehavare. Vidare erfar våra kunder en nedsatt stressnivå samt en överlägsen sömn efter vårt arbete.

Dörr

Ljudisolering Tak

Tak

Ljudisoleringsexperten hjälper dig med att isolera ditt tak i Stockholm. Tillika hjälper vi er med både småproblem och stora åtgärder.

Ljudproblem kan vara orsakade av många olika anledningar. Oavsett anledningen till de störande ljuden är det bra för ditt välmående att åtgärda dessa.

Först undersöker vi noga det som kunden uppfattar vara problemet. Därefter tar vi fram en anpassad åtgärdsplan.

För att ombesörja ljud från grannen ovanför hänger vi ett nytt ljudisolerande tak nedanför det existerande taket. Detta måste göras på rätt sätt, med elastiska hängare och ljudisolerande fogmassa. Allt för att få bort de vibrationer som annars kan fortplanta sig.

Det finns många typer av lokaler som kan behöva isolera taket. Exempelvis skolor, industrilokaler, bostäder och kontor. När du anlitar oss för att förbättra ljudkvaliteten i ett rum så är det ett smart sätt att förbättra inomhusklimatet. Dels kan det inge ett större lugn. Dels kan det öka produktiviteten och effektiviteten på en arbetsplats. Bland annat handlar det om att välja rätt material. Likaså kräver detta arbete ett yrkeskunnande med specialistkunskaper.

Vi Ljudisolerar mot  både högljudda oljud och irriterande låga ljud. Därför har vi olika metoder beroende vad som är orsaken till ljudet samt på vilket sätt ljudet stör.

När en bostad renoveras eller konstrueras är vi gärna delaktiga och lämnar offert på hur vi kan förbättra ljudkvaliteten för de som ska nyttja lokalerna.

Ljudisolering vägg

När vi ljudisolerar en vägg så reducerar vi det luftburna mellan två rum. Ibland handlar det om små ingrepp för att åtgärda ett fel som tidigare har gjorts i konstruktionen. Ibland gör vi större ingrepp med lösningar som adderar till rummet. Exempelvis har vi byggd många musik- och ljudstudior där akustiken är av största vikt.

För att vidta som hanterar oljud från till exempel trafik så tar vi fram åtgärder för väggar, bjälklag över och under rummet samt fönster. Emellertid är det fönstren som är viktigast att åtgärda för ljud utifrån. Anledningen är att trafikljud mestadels har en låg frekvens. Detta innebär att fönstren behöver ha luft mellan glasen samt att glasen är tjocka. Vidare behöver fönstren såklart vara täta. Annars går det inte att bli av med ljuden.

För att ljudisolera en vägg där det krävs total tystnad behöver man en luftspalt mellan två väggar. Det bästa är att bygga likt ett rum i rummet med elastiska fästanordningar och luft mellan rummen. Likväl är det en dyr lösning och vi har många gånger uppnått ett mycket lyckat resultat med billigare lösningar.

Att konstruera tystlåtna och ljudisolerade interiörer fordrar ett stort kunnande om byggnadsakustik. Denna expertkunskap besitter vi och vi anpassar alltid våra lösningar till kunden. Likaså ger vi de bästa priserna för vårt arbete.

Tveka inte att kontakta oss för offert, rådgivning eller konsultation. Vare sig det rör sig om musikstudio, lägenhet, kontor, skollokal eller annan lokal som kräver tystnad så står vi till er tjänst.

Vägg