En väl utförd stegljudsisolering ger en lugn ljudmiljö i hemmet vilket är en förutsättning för att den boende ska trivas och slippa stress och sömnsvårigheter. Faktiskt har studier visat att en osund ljudmiljö påverkar människan mer än man kan tro.

Stegljudsisolering gör att man minskar ljudet från fotsteg av människor som går på ett golv.

Det bestäms av stegljudsnivån i rummet nedanför. Ett undertakssystem kan användas för att förbättra stegljudsisoleringen och därför minska stegljudsnivån. Förbättringar är alltid kopplade till en viss typ av golvstruktur. Stora tjocka mattor, många mjuka möbler och prydnader samt tunga gardiner är några vanliga exempel på inredning som snabbt kan skapa bättre ljudmiljöer. Att limma fast ett tjockare filttyg under bordsskivan, stolarna, bakom tavlorna och andra möbler kommer också bidra till att dämpa ljud i rum.

Stegljudsisolering kräver specialister på ljudisolering och det är vad vi är. Ty vi tillhandahåller en total åtgärdsplan för ditt kontor eller din lägenhet. Dessutom arbetar vi enbart med de leverantörer som erbjuder den högsta kvaliteten på det material vi använder oss av.

För att avlägsna de ljud som du kan höra ifrån grannen ovanför hänger vi ett nytt tak med särskilda elastiska upphängningsanordningar. Nämligen är det ett vanligt misstag som hantverkare och snickare gör, att de fäster reglar och gips dikt an innertaket. Därmed fortplantar sig ljudet bara från grannen ovanför, genom deras golv och in genom ditt tak.

För att ljudisoleringen ska bli bra är det viktigt att noggrant täta alla ställen där ljud kan strömma igenom med akustik fog. Likaså är det viktigt att se till att det inte finns någon mekanisk kontakt mellan det isolerande materialet och den yta som man ljudisolerar. Emedan, när vi gör arbetet så blir det riktigt gjort. Därför lönar det sig att anlita oss.

För ljudisolering av golv så lägger vi ett nytt golv. Detta vilar på speciella gummiklossar som är framtagna för detta ändamål. Eftersom tjocka mattor eller ljuddämpande gummimattor under golvet inte åtgärdar ljudproblem är det viktigt att göra arbetet fackmannamässigt.

Tips & några vanliga exempel på inredning som snabbt kan skapa bättre ljudmiljöer även om du vill ha hjälp med stegljudsisolering:


1.Lägg ut stora & tjocka mattor
2.Möblera med många mjuka möbler
3.Prydnader samt tunga gardiner.
4.Limma fast ett tjockare filttyg under bordsskivan, stolarna & bakom tavlorna

Tipsen kan bidra till att dämpa ljud i rum men kontakta oss gärna så hjälper vi dig med ljudisolering.
Följ oss gärna på sociala medier