Ljudisolering kontor

Vi är experter på ljudisolering av kontor

Rätt åtgärder från början sparar pengar i slutändan

NÖJD-KUND-GARANTI

Ljudisoleringsexperten hjälper dig

Vi utför all form av ljudisolering av kontor, samtalsrum och andra ljudproblem på arbetsplatsen.

Ljudproblem i kontor kan vara av många typer. Läs mer nedan om våra kunder.

 

.

 

Ljudisolering av ert kontor leder till en bättre arbetsmiljö och nöjdare anställda

Våra Kunder

Ge dina kunder en effektivare och mer harmonisk arbetsplats genom att förbättra ljudisoleringen på kontoret. Här kommer ett litet urval kunder som vi har haft nöjet att samarbeta med, för en bättre arbetsmiljö:

Qapital

Blidösundsbolaget

Trygghetsstiftelsen

Feelgood företagsvård

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Creative Studios

Längtar du efter en lugn arbetsmiljö fri från oljud?

Hör av dig till ljudisoleringsexperten för en analys, åtgärdsplan samt offert

Ljudisoleringsexperten hjälper dig

 

Ljudisoleringsexperten har lång erfarenhet av att ljudisolera och akustikbehandla kontorslokaler. En bra ljudisolerad och behaglig arbetsmiljö för med sig en mer trivsam och effektivare arbetsplats, som därmed kan förbättra det dagliga arbetsklimatet.

På många kontor förekommer även samtal av känslig karaktär där det kan finnas krav på sekretess-klassade arbetsrum, här ser vi till att utföra den nivå som krävs för ändamålet. Vi ljudisolerar även rum för att minska eller ta bort överhörning mellan kontorsrum och är gärna behjälpliga med att akustikbehandla er kontorslokal.

.

 

Kontor

Kontor

Kontor

Gör det möjligt för personalen att bli produktivare genom att påbättra ljudisoleringen på ert kontor.

Vi genomför alla typer av åtgärder och isoleringar av de problem som ljud kan orsaka på kontor, i samtalsrum och andra ytor på arbetsplatsen. Dels kan det ha rört sig om att företaget vill hindra att känslig information läcker. Dels kan det ha rört sig om att dämpa ljudet från störande maskiner eller att skapa ljudisolering mellan kollegor. 

Nuförtiden kräver fler och fler arbetsplatser ett tystare arbetsklimat. Likväl har alla våra kunder hittills haft unika behov. Då är det tur att vår specialitet är att vi är bra på att anpassa våra metoder och lösningar till kundens behov.

Vi har tre fördelar gentemot våra konkurrenter. Dels så ser vi till att hålla nere kostnaderna för kunden. Dels tar vi alltid fram anpassade lösningar, dels så ser vi till att ljudisoleringen faktiskt isolerar bort det ljud som stör.

Vi har förfärdigat många studior, kontor och andra arbetsplatser med ljudproblem. Likaså har vi alltid lyckats med att skapa tystnad, oavsett lokalens förutsättningar.

Här kan du läsa om vilka tjänster vi gör för lägenhetsinnehavare.

Ljudisolering i Stockholm 

Stockholm

Här, på Blasieholmsgatan 2, på Blasieholmen finner du oss, inte långt från hotellannexet Grand Hôtel Royal och Bååtska palatset. Vi har under året slutfört många ljudisoleringsprojekt i hela stor Stockholm. I Stockholm innerstad har vi fått förtroendet av många fastighetsägare då vi har ljudisolerat många olika kontor. Ljudisoleringsexperten har även arbetat mycket med stegljudsisolering för en lugnare hemmiljö.

Projektansvarig

Niklas Adrian
+46733106027

info@ljudisoleringsexperten.se

Tveka inte att höra av dig till om du har frågor kring ljudnivån i din lägenhet, på kontoret eller om du har problem med höga och störande ljud i exempelvis i din affärsverksamhet.

Ljudisoleringsexperten

Blasieholmsgatan 2
111 48  Stockholm

Stockholm